IPAM
اگر بخواهیم این سرویس را به صورت کلی تعریف کنیم خواهیم گفت که به کمک این سرویس می توانیم به جمع آوری اطلاعات مربوط به سرور های DNS ، DHCP و نهایتا NPSدر بستر شبکه خود بپردازیم و همچنین مدیریت این سرور ها و سرویس های مربوطه را به صورت متمرکز و از یک سرورانجام دهید .

همچنین IPAM این امکان را به شما میدهد که به طور کاملا متمرکز به بررسی وضعیت IP Address Space ها در بستر شبکه خود رسیدگی کنید . یعنی شما به کمک IPAM می توانید به IP Address Block ها و IP Address Range ها و Scope های تعریف شده در DHCP سرور های خود رسیدگی کنید ، IP های آزاد و استفاده نشده را بدست آورید ، Scope های خود را که بر روی چندین DHCP سرور هستند به طور متمرکز کنترل کنید ، Reservation بسازید ، Scope جدید ایجاد کنید ، وضعیت DNS سرور های خود را کنترل و از سلامت کار کرد آنها به طور متمرکز با خبر شوید ، رکورد های DNS را مدیریت و تغییر دهید و یا اینکه IP های داده شده به شبکه خود را بر اساس انواع فیلتر ها مانند نام سیستم ، نام کاربر ، Location و … سرچ کنید و اطلاعات لازم را بدست آورید.

7c9c99897ebf44ff8edcaf254d755f07