مقایسه Symantec و McAfee

مقایسه ی محصولات امنیتی Symantec Endpoint Security و McAfee Endpoint Protection Battle Card

رویکرد شرکت McAfee
شرکت McAfee یک از ارکان اصلی رقابت در بازار Security Endpointهاست.
شرکت Security Endpoint ،McAfee نسخه 10 را به عنوان بخشی از استراتژی “Security Connected” خود منتشر کرد. آنها در Endpoint جدید خود، Agentای را طراحی کرده و تکنولوژی هایی را که قبلا از طریق یک Agent مجزا قابل استفاده بود، با این Endpoint ادغام کردند.

✳️رویکرد شرکت Symantec
شرکت Symantec کامل‌ترین سیستم Security Endpoint را برای همه‌ی دستگاه‌ها فراهم می‌کند.
☑️پیشرو در محافظت از Endpointها در برابر تمام حملات حتی در سیستم های صنعتی پیشرفته همراه با یک Agent
☑️تامین امنیت تمام دستگاه ها، در هرمکان با استفاده از راه کارهای High Performance و Lightweight
☑️تحقق بخشیدن و ارائه دفاع سایبری یکپارچه در مقیاس های متفاوت.

1234