مایکروسافت windows Azure را برای نیازهای رو به رشد کمپانی ها خلق کرد.در این روش ترکیب چندین سرور یا ماشین مجازی را در زمان مورد نیاز در اختیار شرکت قرار میدهد و تنها به اندازه ظرفیتی که استفاده میشود هزینه دریافت میکند.

مایکروسافت درصد برقرار بودن ماهانه ۹۹/۹۵ درصدی را فراهم میکند که شامل گستره ای از سرویس ها، ذخیره سازی ها ، بکاپ و بازیابی همینطور تست توسعه برنامه های کاربردی است.
در مرکز windows azure سیستم عامل microsoft cloud قرار دارد.
برخی از ویژگی های Windows Azure شامل ذخیره سازی سریع و توانایی انتقال برنامه های کاربردی ، ساخت برنامه های جدید و استفاده از یک محیط به عنوان یک extension زیر ساختار برای دیتاسنتر است.
اگر بدنبال توسعه دیتاسنتر خود هستید با استفاده از سرویس های زیر ساختاری Windows Azure شما میتوانید برنامه های کاربردی موجود را در یک محیط امن و سریع اجرا کنید. همچنین می توانید برنامه های کاربردی خاصی که بر روی یک محیط مجازی سازی شده با پشتیبانی کامل از sharepoint و SQL server اجرا میشوند طراحی نمائید.

Windows-Azure