چرا EXCHANGE 2016 ؟

به شما امکان اجرای فعالیت های بیشتری با استفاده از جست و جوی سریع تر و Mailbox سفارشی تر از گذشته، کار آمدتر و هم چنین هوشمند تر را می دهد.

ساده تر شدن معماری EXCHANGE که ابتدا در فضای Cloud آماده شد با ترکیب شدن mailbox & client access role موجب شد برنامه ریزی و توسعه EXCHANGE

در سازمان بسیار راحت تر عمل کند.

تجربه استفاده از Outlook در تلفن های همراه، تبلت ها، دسکتاپ و هم چنین وب بسیار قدرتمند باعث شده تا کاربران در هر کجا از امکانات بی نظیر MICROSOFT EXCHANGE استفاده کنند.

images