مشاهده فیلترها
نمایش 16 20 24

پچ پنل 24 پورت CAT5e UTP دی لینک مدل NPP-5E1BLK241

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت  CAT5e UTP بدون شیلد به همراه کیستون 

پچ پنل 24 پورت CAT5e UTP دی لینک مدل NPP-5E2BLK241

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت  CAT5e UTPشیلد دار به همراه کیستون 

پچ پنل 24 پورت CAT6 UTP دی لینک مدل NPP-C61BLK241

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت  CAT6 UTP بدون شیلد به همراه کیستون 

پچ پنل 24 پورت CAT6 UTP دی لینک مدل NPP-C61BLK242

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت  CAT6 UTP بدون شیلد به همراه کیستون (1یونیت زاویه دار)

پچ پنل 24 پورت CAT6 UTP دی لینک مدل NPP-C61BLK243

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت  CAT6 UTP بدون شیلد به همراه کیستون (0.5 یونیت زاویه دار)

پچ پنل 24 پورت CAT6 UTP دی لینک مدل NPP-C62BLK241

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت  CAT6 UTP شیلد دار به همراه کیستون

پچ پنل 24 پورت CAT6A UTP دی لینک مدل NPP-6A1BLK241

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت  CAT6A UTP بدون شیلد بدون کیستون

پچ پنل 24 پورت CAT6A UTP دی لینک مدل NPP-6A1BLK242

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت  CAT6A UTP بدون شیلد به همراه کیستون

پچ پنل 24 پورت CAT6A UTP دی لینک مدل NPP-6A2BLK241

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت  CAT6A UTP شیلد دار به همراه کیستون

پچ پنل 48 پورت CAT5e UTP دی لینک مدل NPP-5E1BLK481

تماس بگیرید

پچ پنل 48 پورت  CAT5e UTP بدون شیلد به همراه کیستون 

پچ پنل 48 پورت CAT5e UTP دی لینک مدل NPP-5E2BLK481

تماس بگیرید

پچ پنل 48 پورت  CAT5e UTPشیلد دار به همراه کیستون