نمایش یک نتیجه

Show sidebar
Close

پرژکتور 100 وات SMD شیله

تماس بگیرید

برند SCHIELE (شيله) مدل SCFLS-100 توان (وات) 100W رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار محل نصب 

Close

پرژکتور 10 وات SMD شیله

تماس بگیرید

برند SCHIELE (شيله) مدل SCFLS-10 توان (وات) 10W رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار محل نصب 

Close

پرژکتور 100 وات COB ویسنا

تماس بگیرید

برند VISENA (ويسنا) مدل VSFLC-100 توان (وات) 100 W  رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار بار

Close

پرژکتور 150 وات COB ویسنا

تماس بگیرید

برند VISENA (ويسنا) مدل VSFLC-150 توان (وات) 150 W  رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار بار

Close

پرژکتور 20 وات COB ویسنا

تماس بگیرید

برند VISENA (ويسنا) مدل VSFLC-20 توان (وات) 20 W  رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار بار

Close

پرژکتور 200 وات COB ویسنا

تماس بگیرید

برند VISENA (ويسنا) مدل VSFLC-200 توان (وات) 200 W  رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار بار

Close

پرژکتور 30 وات COB ویسنا

تماس بگیرید

برند VISENA (ويسنا) مدل VSFLC-30 توان (وات)  30 W  رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار بار

Close

پرژکتور 30 وات SMD شیله

تماس بگیرید

برند SCHIELE (شيله) مدل SCFLS-30  توان (وات) 30W رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار محل نصب 

Close

پرژکتور 50 وات SMD شیله

تماس بگیرید

برند SCHIELE (شيله) توان (وات) 50W رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار محل نصب  فضاهاي بيروني

Close

پرژکتور50 وات COB ویسنا

تماس بگیرید

برند VISENA (ويسنا) مدل VSFLC-50 توان (وات) 50 W  رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  روکار بار

Close

پنل SMD شیشه ای گرد 7 وات شیله

تماس بگیرید

برند SCHIELE (شيله) مدل SC GSR-7 توان (وات) 7W رنگ نور (Color temp) آفتابي / مهتابي نوع نصب  توکار محل

Close

پنل 60*60 SMD

تماس بگیرید

برند SCHIELE (شيله) مدل  SC P60-48 عمق 1/2 ابعاد بیرونی 59.5 *59.5 توان ( وات) 48W شارنوری ( لومن) 3840